Maailma kestävämmäksi hyvällä mielellä

Vetyalfa Oy vie osaltaan Suomea kohti vihreää vetytaloutta ja lisää samalla alueiden elinvoimaa luvittamalla vetylaitosten yhteyteen myös jatkojalosteiden, kuten sähköpolttoaineiksi kutsuttavien e-metanolin ja e-metaanin sekä ammoniakin tuotantolaitoksia.

Olemme mukana hankekehityksen koko elinkaaren ajan ja mahdollistamme taloudellista menestystä niin maanomistajille kuin kunnille.

 

Olemme mukana hankekehityksen koko elinkaaren ajan

Hankkeemme vahvistavat huoltovarmuutta ja edesauttavat kestävää kehitystä tukevan teollisuuden sijoittumista Suomeen. Teollisuus tarvitsee vetyä esimerkiksi vihreän teräksen  valmistukseen ja polttoaineiden jalostukseen. Ilmaston kannalta vety on ihanteellinen polttoaine, sillä sen palaessa syntyy energian lisäksi vain vesihöyryä.

10%

Suomen energian kulutuksesta

500+

Vetyvoimalaa

15+

Hanketta

600 000

Omakotitalon energian tarpeet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas aliquam sagittis urna, eu hendrerit dolor tempus et. Nullam a tincidunt neque. Integer tincidunt orci sed vehicula porttitor. Sed et egestas massa, sit amet posuere ipsum. Nunc at rutrum justo, id venenatis arcu. Sed et velit accumsan, egestas ex nec, feugiat dolor. Nulla a urna nulla. Duis dapibus eu nunc sit amet fermentum. Praesent non pretium turpis, sit amet sodales est. Sed ut efficitur nulla. Nulla quis ornare lacus, a faucibus dui.

Maailma kestävämmäksi hyvällä mielellä

Vetyalfan hankkeissa on mahdollisuus hyödyntää Tuulialfan mittavaa, pääosin tuulivoimapuistoihin perustuvaa portfoliota (6000 MW) vihreän uusiutuvan energian lähteenä. Yhdessä Tuulialfa ja Vetyalfa ovat rakentaneet markkinoille ainutlaatuisen arvonluontiketjun eli riittävän uusiutuvan energian tuottamisen teollisen mittakaavan vetyhankkeille ja niiden jatkojalostamiselle. Hankkeet ovat ympäristön kannalta kestäviä vähentäen hiilidioksidipäästöjä ja mahdollistavat siirtymän fossiilisista polttoaineista erilaisiin kestäviin ratkaisuihin kuten e-metanoliin, e-metaaniin tai e-ammoniakkiin.

Maailma kestävämmäksi hyvällä mielellä

Vetyalfan hankkeissa on mahdollisuus hyödyntää Tuulialfan mittavaa, pääosin tuulivoimapuistoihin perustuvaa portfoliota (6000 MW) vihreän uusiutuvan energian lähteenä. Yhdessä Tuulialfa ja Vetyalfa ovat rakentaneet markkinoille  ainutlaatuisen arvonluontiketjun eli riittävän uusiutuvan energian tuottamisen teollisen mittakaavan vetyhankkeille ja niiden jatkojalostamiselle Hankkeet ovat ympäristön kannalta kestäviä vähentäen hiilidioksidipäästöjä ja mahdollistavat siirtymän fossiilisista polttoaineista erilaisiin kestäviin ratkaisuihin kuten e-metanoliin, e-metaaniin tai e-ammoniakkiin.

Vihreä vety

Vihreä vety on jo nyt keskeisessä roolissa useissa kansainvälisissä sopimuksissa, kuten Pariisin ilmastosopimuksessa (2015) ja Euroopan komission Green Dealissä (2019). Suomen hallitus hyväksyi helmikuussa 2023 päätöksen, jonka mukaan Suomi tavoittelee vähintään 10 % tuotanto-osuutta kaikesta EU:n vihreästä vedystä vuoteen 2030 mennessä. Vetyalfan vedyn tuotannon ja jatkojalostushankkeiden kehittäminen tukevat osaltaan Suomen pyrkimyksiä EU:n vihreän vedyn tavoitteisiin pääsemiseksi. Suomen ennustetaan olevan yksi Euroopan kilpailukykyisimmistä maista vihreän vedyn tuotannossa tuotantokustannusten alhaisuuden sekä kestävästi hankittavien raaka-aineiden – veden sekä uusiutuvan energian – vuoksi. Vetyalfan tavoitteena on hankkeiden kaupallinen toiminta jo vuonna 2028.

Maanomistajilla mahdollisuus merkittäviin lisätuloihin

Uusiutuvan energian hankekehityksen toimintamallimme perustuu kiinteään yhteistyöhön maanomistajien ja kuntien kanssa. Hankekehitysmallimme ottaa huomioon maanomistajan erityistoiveet ja huomioimme paikalliset erityispiirteet sekä kunnallisen päätöksenteon hankekehityksissämme.

Sopivan hankealueen löydyttyä maanomistajilla on hyvä mahdollisuus merkittävien lisätulojen saamiselle alueiden nykykäytön rinnalle, säilyttäen maanomistuksen. Maanomistajan ja Vetyalfan yhteistyöllä pystymme selvittämään nopeasti ja vaivattomasti maanomistajan maaomaisuuden soveltuvuuden uusiutuvan energian tuotantoon.

20 toukokuun, 2024

Suomalainen uusiutuvan energian yhtiö Tuulialfa Oy on perustanut Vetyalfa Oy:n edistämään Suomen tavoitteita vihreän vedyn tuottajana. Yhtiöt kehittävät yhteistyössä tuulivoimasta ja aurinkosähköstä vihreän vedyn tuotantolaitoksia. Lisäksi yhtiöt luvittavat vetylaitosten yhteyteen jatkojalosteiden tuotantolaitoksia (e-metanoli, e-metaani, ammoniakki) ja sähkövarastohankkeita. Vetyalfan tavoitteena on mahdollistaa 100 000 tonnin vuosittainen vedyn tuotanto vuonna 2030 eli noin 10 prosenttia Suomen kokonaistavoitteesta […]

20 toukokuun, 2024

The Finnish renewable energy company Tuulialfa Oy has established a subsidiary Vetyalfa Oy to promote Finland’s goals as a producer of green hydrogen. The companies are collaborating to develop green hydrogen production plants from wind power and solar power. In addition, the companies will permit production plants for further processed products (e-methanol, e-methane, ammonia) and […]