Tietoa meistä

Vetyalfa Oy:n tavoitteena on mahdollistaa 100 000 tonnin vuosittainen vedyn tuotanto vuonna 2030 eli noin 10 prosenttia Suomen kokonaistavoitteesta, ja kasvattaa tuotantoa tasaisesti markkinoiden avautuessa. Vetyalfa vie osaltaan Suomea kohti vihreää vetytaloutta ja lisää samalla alueiden elinvoimaa luvittamalla vetylaitosten yhteyteen myös jatkojalosteiden tuotantolaitoksia (e-metanoli, e-metaani, ammoniakki).

Puhelinnumero

+ 358 44 977 0409

Sähköposti

etunimi.sukunimi@vetyalfa.fi

PL 2 00391 Helsinki

Y-tunnus 2683287-6

Vetyalfa on Tuulialfan tytäryhtiö

Yritykset kehittävät yhteistyössä tuulivoimasta ja aurinkosähköstä vihreän vedyn tuotantolaitoksia ja erilaisia jatkojalostushankkeita sekä sähkövarastohankkeita. Yhdessä Tuulialfa ja Vetyalfa pystyvät rakentamaan markkinoille ainutlaatuisen arvonluontiketjun. Vetyalfalla on mahdollisuus hyödyntää Tuulialfa Oy:n portfoliota (6000 MW) vihreän uusiutuvan energian lähteenä.

Laajojen energiahankkeiden kehittämisestä hyötyvät myös maanomistajat ja kunnat, sillä tuulesta lopputuotteen jalostaminen, esimerkiksi sähköpolttoaineen tuotanto, nostaa maanarvoa ja luo lisää työpaikkoja ja elinvoimaa hankealueelle.

Hankkeet ovat ympäristön kannalta kestäviä vähentäen hiilidioksidipäästöjä ja mahdollistamalla siirtymän fossiilisista polttoaineista erilaisiin kestäviin ratkaisuihin kuten e-metanoli, e-metaani tai e-ammoniakki.