Tuulialfa perusti tytäryhtiön viemään Suomea kohti vihreää vetytaloutta

Suomalainen uusiutuvan energian yhtiö Tuulialfa Oy on perustanut Vetyalfa Oy:n edistämään Suomen tavoitteita vihreän vedyn tuottajana. Yhtiöt kehittävät yhteistyössä tuulivoimasta ja aurinkosähköstä vihreän vedyn tuotantolaitoksia. Lisäksi yhtiöt luvittavat vetylaitosten yhteyteen jatkojalosteiden tuotantolaitoksia (e-metanoli, e-metaani, ammoniakki) ja sähkövarastohankkeita.

Vetyalfan tavoitteena on mahdollistaa 100 000 tonnin vuosittainen vedyn tuotanto vuonna 2030 eli noin 10 prosenttia Suomen kokonaistavoitteesta ja kasvattaa tuotantoa tasaisesti markkinoiden avautuessa. Yhdessä Tuulialfa ja sen tytäryhtiö Vetyalfa pystyvät rakentamaan markkinoille ainutlaatuisen arvonluontiketjun.

Teollisuus tarvitsee vetyä esimerkiksi vihreän teräksen valmistukseen ja polttoaineiden jalostukseen. Vety on ilmaston kannalta ihanteellinen polttoaine, sillä sen palaessa syntyy energian lisäksi vain vesihöyryä. ”Vety onkin hyvin houkutteleva energian välittäjäaine”, Tuulialfan konsernijohtaja Antti Tanskanen sanoo.

Vedyn erotus ja sen synteettiset seurannaiset, kuten nestemäiset jatkojalosteet, sopivat erinomaisesti jo nykyiseen tapaamme käyttää energiaa. Tanskasen mukaan integraatio on helppo, ja hän uskoo teknologian kehittymisen antavan ihmiskunnalle mahdollisuuden siirtyä kohti uusiutuvan energian varassa toimivaa yhteiskuntaa.

”Tätä energiamurrosta on syytä edistää ja kiihdyttää. Haluamme Euroopassa varmistaa energian saatavuutta ja samalla vähentää riippuvuutta epävakaisista fossiilisten polttoaineiden tuottajamaista. EU-tasoinen ohjaus energiamurroksen edistämiseksi on toivottavaa ja se onkin jo käynnissä.”

Vetyalfa voi hyödyntää Tuulialfan mittavaa, pääosin tuulivoimapuistoihin perustuvaa portfoliota (6000 MW) vihreän uusiutuvan energian lähteenä. ”Vastuumme tällä kapasiteetilla on hyödyntää osaamistamme pidemmälle arvoketjussa. Tässä uniikissa arvoketjussa voimme hyödyntää omaa uusiutuvan energian kapasiteettiamme suoraan vedyn erotukseen ilman välikäsiä tai epävarmuutta energian saatavuudesta.”

Vedyn jalostus luo teollisuutta ja vahvistaa huoltovarmuutta

”Hankkeemme vahvistavat huoltovarmuutta ja edesauttavat kestävää kehitystä tukevan teollisuuden sijoittumista Suomeen. Meidän tapamme rakentaa vihreää vetytaloutta tukee myös kuntien elinvoimaisuutta”, Antti Tanskanen lisää.

Vetyalfan tavoitteena on hankkeiden kaupallinen toiminta jo vuonna 2028. Tanskanen arvioi Vetyalfan julkistavan ensimmäiset vetyhankkeensa vielä kuluvana vuotena.

Vihreä vety on jo nyt keskeisessä roolissa useissa kansainvälisissä sopimuksissa, kuten Pariisin ilmastosopimuksessa (2015) ja Euroopan komission Green Dealissä (2019). Suomen hallitus hyväksyi helmikuussa 2023 päätöksen, jonka mukaan Suomi tavoittelee vähintään 10 % tuotanto-osuutta kaikesta EU:n vihreästä vedystä vuoteen 2030 mennessä. Vetyalfan toiminnan käynnistäminen tukee tätä.

Suomen ennustetaan olevan yksi Euroopan kilpailukykyisimmistä maista vihreän vedyn tuotannossa tuotantokustannusten alhaisuuden sekä kestävästi hankittavien raaka-aineiden – veden sekä uusiutuvan energian – vuoksi. Myös verkkoyhtiömme Fingrid sekä suhteellisen johdonmukaiset luvituskäytänteemme kuuluvat Suomen valtteihin.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Antti Tanskanen, konsernijohtaja

antti.tanskanen@tuulialfa.fi

044 977 0409

Reija Knuutila, liiketoimintajohtaja

reija.knuutila@vetyalfa.fi

050 379 3735

——-

Tuulialfa Oy on uusiutuvan energian hybridihankekehittäjä sekä sähköverkon balansointijärjestelmähankkeisiin keskittyvä suunnittelutoimisto, jolla on toistakymmentä hanketta menossa eri puolilla Pohjois-Suomea.