News

20 toukokuun, 2024

Suomalainen uusiutuvan energian yhtiö Tuulialfa Oy on perustanut Vetyalfa Oy:n edistämään Suomen tavoitteita vihreän vedyn tuottajana. Yhtiöt kehittävät yhteistyössä tuulivoimasta ja aurinkosähköstä vihreän vedyn tuotantolaitoksia. Lisäksi yhtiöt luvittavat vetylaitosten yhteyteen jatkojalosteiden tuotantolaitoksia (e-metanoli, e-metaani, ammoniakki) ja sähkövarastohankkeita. Vetyalfan tavoitteena on mahdollistaa 100 000 tonnin vuosittainen vedyn tuotanto vuonna 2030 eli noin 10 prosenttia Suomen kokonaistavoitteesta […]

20 toukokuun, 2024

The Finnish renewable energy company Tuulialfa Oy has established a subsidiary Vetyalfa Oy to promote Finland’s goals as a producer of green hydrogen. The companies are collaborating to develop green hydrogen production plants from wind power and solar power. In addition, the companies will permit production plants for further processed products (e-methanol, e-methane, ammonia) and […]